Om Wika Media AS

Wika Media AS (tidlegare Wika Media Productions) er eit digitalt medieselskap grunnlagt i 1997 av musikar/multimediautviklar Øystein Wika.

I utgangspunktet vart selskapet sat opp som eit reint web-/grafisk designbyrå, men vart meir eksplisitt involverte i utvikling av pedagogisk teknologi (EdTech) på slutten av 90-talet. Mellom 2002 og 2017 deltok me i fleire høyprofilerte og offentleg finansierte Edtech-prosjekt i Noreg.

Sentralt i alle desse prosjekta stod Flash-plattformteknologien. På den tida var Flash det einaste moglege alternativet for å levera rike interaktive applikasjonar (RIA) til web, spesielt i utviklinga av komplekse interaktive læringsverktøy. Etter 2012, då mobile plattformer vart meir vanleg, byrja me å fasa ut Flash som føretrekt teknologi.

I dag er me opptekne av å skapa neste generasjon interaktive opplevingar for elevar og lærarar, ved å utnytta nye teknologiske moglegheiter på ein kreativ måte. Me har òg eit krav om at merkevarene våre, produkt og løysingar er fremtidssikre, og i samsvar med gjeldande teknologiske standardar.