Wika Media lagar intuitive og effektive digitale læremiddel og pedagogiske verktøy for skule- og læringsmiljø. Gjennom kreativ bruk av nye teknologiske moglegheiter, er målsetjinga vår å bidra i utviklinga av neste generasjon interaktive opplevingar for elevar og lærarar.